MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ ÇÖZÜM SERVİS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
1.1.     
Yeni Çözüm Web Hizmetleri :
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "YENİÇÖZÜM" olarak anılacaktır.
Adres: Mimar Sinan Mah.Mimar Sinan Cad. No:19/2 Çekmeköy İSTANBUL
Müşteri:
YENİÇÖZÜM’un servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlar.

1.2.Taraflar bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi

2.1. Müşteri, YENİ ÇÖZÜM'ün internet sitesinden veya başka yöntemlerle hizmet almak için yapacağı başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer.

2.2. Sözleşme hizmet almaya devam edildiği sürece geçerlilidir.

3. Tanımlar

3.1. Sunucu: YENİÇÖZÜM’ün yönetimindeki Server (web sitesi sunumu ve e-mail hizmetlerini gerçekleştiren iş istasyonu, bilgisayar ve tüm ekipmanıyla birlikte) SUNUCU olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı: YENİ ÇÖZÜM’un müşterilerine tahsis ettiği veya YENİÇÖZÜM’a ait  sunuculara erişen, veri akışı sağlayan kişilerdir.

3.3. Hosting: YENİÇÖZÜM tarafından sözleşme sonunda belirtilen süre kadar Müşteri’ye, Sunucu üzerinde, sözleşme sonunda belirtilen miktarda alan kiralanması ve bu alan aracılığı ile e-mail hesaplarının oluşturulması, web sitesinin barındırılması hizmetidir.

3.4. Kötü Kullanım: Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler konu başlığı altındaki  tüm maddeler.
3.5. Domain: Türkçe karşılığı "Alan Adı" olarak ifade edilen domain internette yayın yapılan web adreslerine karşılık verilen IP numaralarının (İnternet Protokol adres) harflere dönüştürülmüş biçimine domain denir. Örneğin 84.2.3.100 gbi bir IP numarasının harflere dönüştürülmüş biçimi alanadiniz.com olabilir.

4. Konu

4.1. Bu sözleşme, YENİÇÖZÜM'ün müşteriye sunduğu servislerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Bu sözleşme, müşteri ile yapılacak diğer sözleşmelere ek olacaktır. YENİÇÖZÜM'ün servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden müşteriler, bu sözleşme'de belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

4.2. YENİÇÖZÜM, bu sözleşmenin duyurusunu, öncelikle www.yenicozum.com adresinde yer alan web sayfalarında yapar. YENİÇÖZÜM, sözleşmede meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. Sözleşme ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu Müşteri’ye aittir. YENİÇÖZÜM gerek gördüğü taktirde sözleşme içeriğinde değişiklik yapabilir. Müşteri, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5. Sorumluluklar

5.1. YENİ ÇÖZÜM bu sözleşmede belirtilen şartlara uyulduğu sürece belirtilen süre zarfında, belirtilen hizmetleri vermeyi taahhüt eder.
5.2. YENİÇÖZÜM müşteriye ait elektronik postalar, veri tabanı, web sayfaları ve diğer tüm verilerinin yedeklemektedir. Paylaşımlı hosting hizmetlerimizde disk kullanımı 5 GB'a kadar olan hesaplar periyodik olarak yedeklenir. 5 GB'tan büyük olan hesaplar bu hizmetimizin kapsamı dışındadır. Ancak bu durum, verilerin doğruluğunu, güncelliğini ve verilerin eski haline getirilmesini garanti etmez.

5.3. YENİÇÖZÜM, internet servislerini müşterilerine ve kullanıcılarına sağlayarak, kendi sistemi üzerinden büyük miktarda bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. YENİÇÖZÜM, internetin özgür düşünceyi teşvik eden, açık ve sınırları ortadan kaldıran bir yapıya sahip olduğunu kabul etmekte ve buna saygı duymaktadır. Ancak, YENİÇÖZÜM servislerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli kısıtlamalara başvurabilir. YENİÇÖZÜM, bu kısıtlamalardan dolayı oluşabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

5.4. YENİÇÖZÜM’un verdiği internet hizmetlerinin sürekliliği ve verimliliği kendi denetimi dışındaki kişi ve/veya kurumlara (Türk Telekom, Internet Servis Sağlayıcıları vb.),  bilgisayar donanımları veya yazılımları, telefon veya internet hatları gibi birçok dış etkene bağlıdır. Bu nedenle, YENİÇÖZÜM verdiği hizmetlerde müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, hatasız ve kesintisiz bir hizmet vereceğini garanti etmez. YENİÇÖZÜM sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir kurumdur. YENİÇÖZÜM müşteriye sunulan hizmetin kalitesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak YENİÇÖZÜM, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşteri'nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda YENİÇÖZÜM’ün sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.

5.5. Alan adı alımı online gerçekleşmekte olup, tescil işlemi tamamlandıktan sonra, müşteri ilgili domain name’in tescil edildiğini p internet adresindeki domain sorgulama bölümünden kontrol etmekle yükümlüdür. Yenileme işlemlerinde de Müşterinin kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır. YENİÇÖZÜM oluşacak aksi durumlarda sorumluluk kabul etmez.

5.6. Müşteri, aldığı hizmetten yararlanacak olan kişi/kurum iletişim bilgilerini, üyelik kaydında belirtmek zorundadır. Alınan hizmet ile ilgili tüm bilgiler ancak öncelik sırasına göre; üyelik bilgilerinde yer alan elektronik postadan ve domain name’in detayında yer alan elektronik postadan talep gelmesi durumunda karşılanacaktır.

5.7. Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini kontrol panelinden YENİÇÖZÜM’ün hiçbir onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan YENİÇÖZÜM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5.8. Müşteri, YENİÇÖZÜM tarafından gönderilen, kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin kaybolması, sanal ortamda çalınması ve benzeri yöntemler ile başkalarının eline geçmesi sonucu oluşabilecek zararlardan YENİÇÖZÜM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.9. YENİÇÖZÜM, verdiği hizmetlerde müşteri ve site ziyaretçilerine ait bilgilerin gizliliğine riayet etmeyi taahhüt eder. Bu bilgileri izinsiz kullanamaz ve başkalarına satamaz, başkalarıyla paylaşmaz.

5.10. YENİÇÖZÜM bir kişi veya kuruluşa hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

5.11. Müşteriler YENİÇÖZÜM’ün hizmetlerini sadece kanuna uygun işler için kullanabilirler.

5.12. Müşteri, YENİÇÖZÜM üye veritabanı ve kullandığı kontrol panellerdeki bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması durumunda, YENİÇÖZÜM hizmet vermeme veya hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.
5.13. Internet herkesin özgürce bilgi ve içerik paylaşabildiği bir ortamdır. Bu durum internet yoluyla elde edilecek bilgilerin doğruluğunun, güvenirliliğinin, yasalara ve genel ahlaka uygunluğunun garanti edilememesi sonucunu doğurmaktadır. YENİÇÖZÜM, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendilerine internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı YENİÇÖZÜM'ü sorumlu tutamazlar.
5.14. YENİÇÖZÜM, müşterilerinin kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol etmemekte ve sansür uygulamamaktadır. Müşteriler, YENİÇÖZÜM’ün servislerini kullanarak gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

6. Bildirimler

6.1. YENİÇÖZÜM, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini, GSM numaralarını ve sabit telefon numaralarını kullanacaktır. Hesapla ilgili her türlü bildirim e-posta, sms veya telefon ile arar şeklinde yapılabilir. Bu bilgilerin geçerli ve erişilebilir olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle YENİÇÖZÜM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri hizmet almaya devam ettiği sürece YENİÇÖZÜM iletişim kanallarını kullanarak hizmetleri ile ilgili bildirimler yapabilir. Müşteri reklam amaçlı e-posta ve SMS almak istemiyorsa Müşteri Panelinden "Üye Bilgileri" sayfasına giderek bildirim ayarlarını değiştirebilir.

7. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

7.1. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler  maddesinin alt başlıklarında tanımlanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bu ana başlık altındaki tüm alt maddeler kötü kullanım kapsamındadır. YENİÇÖZÜM, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

7.2. Spam gönderimi yapılamaz.

SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, YENİÇÖZÜM'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda YENİÇÖZÜM’ün sunucularında aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara ve/veya sorunlara neden olabilmektedir. YENİÇÖZÜM servisleri kullanılarak spam gönderimi yapılamaz.

7.3. T.C. yasaları çerçevesinde korunan fikirler, sanat eserleri, markalar, telif/copyright hakları, patent hakları ve ticari sırlar gibi kişi ve/veya kurumlara ait özel haklar aleyhinde hareket edilemez. Yazılım korsanlığı, lisanssız yazılım kullanımı, warez içerikler sağlanması/kullanılması ve bu tarz içeriklere ulaşılmasına olanak sağlayan siteler ve Türkye Cumhuriyeti yasaları kapsamında suç teşkil edecek davranışlar yanı sıra, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar sergilenemez.

7.4. YENİÇÖZÜM’ün servis ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazların kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler yapılamaz.

7.5. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışlar gerçekleştirilemez ve/veya buna aracı olunamaz.

7.6. 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar kabul edilemez.

7.7. "Hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar sergilenemez, başkalarına ait servislere yetkisiz bir biçimde ulaşılamaz.

7.8. YENİÇÖZÜM müşterilerinin, kişisel ve/veya kurumsal itibarlarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilenemez.

7.9. Yürürlükteki T.C. yasalarına aykırı hareket edilemez.

7.10. Müşteri,  yasak aktiviteler kapsamında ortaya çıkacak tüm zararları karşılamak zorundadır.

Limitsiz Web Hosting Kullanım Kuralları
7.11. Müşteri,  limitsiz web hosting çözümlerinde web alanını sadece web sitesi için kullanılabilir, web sitesinin üreteceği trafik veya üreteceği dosyalar limitlenmez. Ancak web hosting kavramına aykırı olarak, dosya barındırma (File Hosting), dosya paylaşımı (File Sharing), FTP Hosting veya dosya arşivleme amaçlı bir kullanıma izin verilmemektedir. Bu kapsama giren dosyalar tarafımızdan silinebilir veya hesap kullanım dışı bırakılabilir.

8. VPS, Sanal Sunucu, Co-Location, Dedicated Sunucu Kullanımı

8.1. 7. maddede, Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler başlığı altında tanımlanan işlemlerin gerçekleştirilmesi, hangi ad ve kapsamda olursa olsun sunucular (server) için de geçerlidir ve yasaktır. Yasak olduğu beyan edilen eylemlerin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi durumunda YENİÇÖZÜM, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. 
8.2. Hizmeti kullanan müşterilerin sunucu üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sunucudaki ve/veya diğer sunuculardaki müşterilerin güvenliğini kısmen veya tamamen tehdit etmesi ya da aldıkları hizmete zarar vermesi durumunda tüm sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. Bu tür durumlarda YENİÇÖZÜM, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

8.3. YENİÇÖZÜM, sunucunun fiziki şartlarda sağlıklı olarak çalışmasını sağlar. Ancak doğal afet, sel, deprem, yangın, patlama, terör saldırısı vb ile sorumluluğu müşteriye ait olan donanım ve yazılım özelliklerinden kaynaklanan ya da Türk Telekom nedeniyle  internet erişiminde ve ilgili altyapılarda oluşacak kesinti ve aksamalardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu tür bir olumsuzluğun yaşanması durumunda sunucu hizmeti alan müşteri herhangi bir hak iddia edemez.    

8.4. YENİÇÖZÜM, kendi sorumluluğunda bulunan donanım ve yazılım ürünlerinde meydana gelecek hataları giderir ancak sunucu hizmetini alan müşterinin kullanımından veya sorumluluğundaki yazılım, donanım ürünlerinin özelliklerinden, üreticisinden, geliştiricisinden veya kullanım biçiminden kaynaklanan her türlü hatada müşterinin kendisinin, diğer müşterilerin ve üçüncü şahısların görebileceği zararlarda sorumluluk kabul etmez. Bu konudaki her türlü maddi, manevi sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. YENİÇÖZÜM’ün bu türdeki arızaları giderme zorunluluğu da yoktur. Ancak talep edilmesi halinde konuyla ilgili yapılması gereken işlemi “Ek Hizmetler” kapsamında değerlendirerek ücreti mukabili giderebilir. 

9. Alan Adı (Domain) Tescil Hizmetleri 
9.1
 YENİÇÖZÜM, alan adları ile ilgili en üst seviye kuruluş olan ICANN sözleşmesini esas alır, müşterilerine bu sözleşme kapsamında hizmet verdiğini beyan eder. ICANN Domain Sözleşmesihttp://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm
9.2 YENİÇÖZÜM, genel tescile açık gTLD ve ccTLD alan adları ile ilgili çözüm ortağı OpenSRS ve TR uzantılı alan adlarında çözüm ortağı Nic.TR'nin domain sözleşmelerini de esas alır. OpenSRS Domain Sözleşmesihttps://opensrs.com/wp-content/uploads/Tucows_ExhibitA.html  , Nic.TR Domain Sözleşmesihttps://www.nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=1379948493178210160111197884

10. Sözleşmenin Sonlanması, İptal ve İade

10.1. YENİÇÖZÜM, tüm müşterilerine karşı büyük sorumluluklar taşır. YENİÇÖZÜM sorumluluklarını yerine getirmek için müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin YENİÇÖZÜM’ e ödemesini gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye 10 işgününde iade edilir.

10.2. Müşteri bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal ederse, YENİÇÖZÜM, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

10.3. Yeni başlatılan veya süresi dolan servislerle ilgili ücretlerin müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, YENİÇÖZÜM, servisleri ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

10.4. Müşteri dilediği anda, 5 işgünü önceden faks, posta ve/veya e-posta yolu ile haber vererek sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Ancak müşteri sözleşme sonuna kadar ödemeyi taahhüt ettiği ve henüz ödemediği ücretleri ödemek durumundadır.

10.5. İade Garantisi

YENİÇÖZÜM hizmet kalitesine güveniyor ve müşterilerini memnun edebileceğine inanıyor. Bunun göstergesi olarak yeni servis alan müşterilerine sebep göstermeksizin satın alma tarihinden itibaren 15 gün koşulsuz  tam ücret iade garantisi vermektedir. Müşterilerimiz adına satın alınan domain name(alan adı), SSL sertifikası gibi ürün veya servisler bu uygulama dışında tutulmaktadır. İade garantisi kapsamındaki  ürün veya servislerimiz ilgili sayfalarda “iade garantisi” ibaresi ile belirtilmektedir, bu ibarenin bulunmadığı ürün veya servislerimiz için iade yapılmaz. Bu uygulamadan faydalanmaya karar veren müşteri, isteklerini (e-mail veya fax) olarak bildirmelidir, bununla birlikte ilgili servis faturasının iadesi veya iade faturasının düzenlenmesi gerekir. YENİÇÖZÜM iade işleminin kesinleşmesini müteakip, 15 işgününde müşterisine iade tutarını ödemektedir. YENİÇÖZÜM, bu garantiden faydalanan müşterilere, yeni servis satışı yapmama hakkını saklı tutar.

10.6. YENİÇÖZÜM Servis Kullanım Sözleşmesine aykırı davranışlardan dolayı servisleri sonlandırılan müşteriler iade garantisinden faydalanamaz.


11. Ücretler ve Ödeme

11.1. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Domain tescil ve yenileme hizmeti dışındaki ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda YENİÇÖZÜM; faks, telefon, posta ve/veya e-posta yolu ile ödeme bildiriminde bulunur. Bu bildirimden sonraki 5 iş günü içinde ödeme yapılmaması durumunda YENİÇÖZÜM, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar. Domain ödeme tarihlerinin takip sorumluluğu müşteriye ait olup, zamanında ödemesi yapılmayan alan adı kapanacaktır. Alan adı ödemesinin gecikmesinden kaynaklanabilecek tüm zararlardan müşteri sorumludur.

11.2. Müşteri servis kullanım ücretlerini kullanım dönemi başında peşin olarak öder.

11.3. YENİÇÖZÜM servis ücretlerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler internet sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, YENİÇÖZÜM’ün belirleyeceği ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul eder.

11.4. Müşteri, vadesi gelen ödemeleri için, 5 işgünü öncesinden aksi bir bildirimde bulunmadığı sürece, kayıt esnasında belirttiği kredi kartından YENİÇÖZÜM’ün tahsilat yapmasını kabul eder.
11.5. Müşteri, aldığı hizmetlere ilişkin oluşan limit aşımları ile ilgili ücretleri, YENİÇÖZÜM' un eklentiler(../list/list.asp?ktgr_id=321) sayfasında belirlenen fiyatlar üzerinden ödeme yapmayı kabul eder.YENİSOFT ürününe ilişkin limit aşımları ve özel anlaşmaya bağlı alınan servisler için farklı ücretlendirme yapılacaktır.

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

12.1. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.